UMRE; Organizasyonu, başlı başına bilgi, tecrübe ve koordinasyon gerektiren özel bir planlamadır. Bu Organizasyon diğer seyahatlerden farklı olarak, Umre amacı ile birlikte yola çıkılan misafirlerimize ilk andan son dakikaya kadar her adımda yardımcı olmayı, sürekli bilgi aktarımını ve bu konuda ihtisaslaşmış olmayı gerektiren özel bir seyahattir…..Sözlükte ziyaret etmek, uzun ömürlü olmak, evi imar etmek, korumak ve malı çok olmak anlamlarına gelen a-m-r  fiilinden türemiş bir isimdir.
              Bir fıkıh terimi olarak; belirli bir zamana bağlı olmaksızın Mikat’ta İhrama girerek usulüne uygun bir şekilde Kâbeyi tavaf edip, Safa ve Merve tepeleri arasında Sa’y yaptıktan sonra saçlarını tıraş ederek İhram’dan çıkma şeklinde yapılan bir ibadettir.
             Peygamber Efendimiz sevabının çok olması bakımından; “Umre küçük Hac’dır” diye nitelendirmiştir. Başka bir hadisi şerifte “Umre daha sonraki Umre’ye kadar, ikisi arasında işlenen günahlar için kefarettir…” Buyurmuş diğer bir hadisinde ise “Ramazan ayında yapılan umre, tam bir hac sayılır yahut da benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar.” Yine Resulüllah efendimiz; “Hacı’lar ve Umre yapanlar Allah’ın elçileridir. Dua ederlerse Duaları kabul olunur, Tövbe ederlerse mağfiret olunurlar.”. Buyurmak suretiyle bu ibadeti yerine getiren Müslümanların büyük kazançlarına işaret ederek bütün müminleri bu İbadetleri yapmaya teşvik etmiştir.
İmkânı olan her Müslümanın ömründe bir sefer yapması Hanefi mezhebine göre müekked (kuvvetli) Sünnet, Şafi mezhebine göre ise Farzdır.  Umre yapmanın belirli bir zamanı yoktur. Arefe ve onu izleyen Kurban bayramı günleri olmak üzere yılda beş günün dışında her zaman yapılabilir.
            Umre’nin Hac İbadetinden farkı ise Hac kameri yılın Zilhicce ayının belli günlerinde yapılabildiği halde Umre her zaman yapılabilir. Ayrıca Umre’de Arafat ve Müzdelife vakfeleri olmadığı gibi Kurban kesme ve Şeytan taşlama İbadetleride yoktur.
            Hac ve Umre’ye giden Müslüman, Allah’ın kendisine verdiği vücut sağlığı ve mal zenginliği gibi Dünya nimetlerinin şükrünü yerine getirmiş olur. Kutsal topraklara gidenlerin renk, ırk ve meslek ayırımı gözetmeden bembeyaz ve aynı tip ihram içinde bulunmaları eşitlik fikrinin yerleşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda dünya Müslümanları arasında tanışma, yakınlaşma, birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının gelişmesine yol açtığı için evrensel boyutları olan bir ibadettir.
               ÖZDEMİRLER  Ailesi Olarak Siz Kıymetli Misafirlerimiz İçin  Bu Kutlu Vazifede Hizmetinizdeyiz.  Yüce Rabbimiz Gönülden İsteyen Herkese Hac ve Umre’yi Nasip Etsin İnşallah..
1968’den BUGÜNLERE ÖZDEMİRLER KIRKAĞAÇ

Proceed Booking