MEKKE-İ MÜKERREME ZİYARET YERLERİ:

MEKKE’de, Hz. Peygamber (sav) efendimiz ve onun değerli ashabının izlerini taşıyan bazı yerler vardır. Mekke’ye gidenler buraları ziyaret etmektedirler.  Bu yerleri ziyaret etmek haccın menasikinden (Farz, vacip, sünnet) olmayıp, yıllardır bir gelenek olarak yapıla gelmektedir.

 1- KÂBE: HAC’cın sebebi ve namazlarda kıblegâhımız olan Kâbe, yeryüzünde alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk binadır. Allah’ın emriyle Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından Mekke’de yapılmıştır.(2) “Mescid-i Haram” denilen mabedin ortasında bulunan Kâbe, kuzeydoğu duvarı 12.63; kuzeybatı duvarı 11.03; güneybatı duvarı 13.10; güneydoğu duvarı 11.22 ve yüksekliği 13 m olan 145 m2 alan üzerine kurulmuş taş bir binadır. Üzeri siyah bir örtü ile örtülüdür. Örtüsü her sene hac mevsiminde yenilenmektedir.Kâbe’nin köşeleri yaklaşık olarak dört ana yönü gösterir. Köşelerden her birinin ayrı ismi vardır. Doğu köşesine “Hacer-i Esved” veya “Şarki”, kuzey köşesine “Irakî”, batı köşesine “Şâmî” ve güney köşesine de “Yemânî” denir.

2- MESCİD-İ HARAM: “Mescid-i Haram”, Mekke’de ortasında Kâbe’nin bulunduğu büyük bir mabettir. Buna “Harem-i Şerif” de denir. Mescid-i Haram, Hz. Peygamber (sav) efendimiz döneminde, Kâbe’nin etrafındaki küçük bir alandan ibaret iken ilk olarak Hz. Ömer tarafından genişletilmiş ve etrafı bir duvarla çevrilmiştir. Daha sonraları Mescid-i Haram günümüze kadar pek çok defa genişletilmiştir. Bugün Mescid-i Haram, yüz binlerce insanın içinde ibadet edebileceği genişlikte bir alana sahiptir. Mescid-i Haram’ın içinde, Kâbe’den başka “Makam-ı İbrahim” ve “Zemzem” kuyusu bulunmaktadır.

3- PEYGAMBERİMİZİN DOĞDUĞU EV: Kabe-i Muazzama’nın Bab’üs-Selam kapısı tarafında Şib-i Ebu caddesindedir. Şu an bina kütüphane olarak kullanılmaktadır.

 4- CİN MESCİDİ: Cin suresinin nazil olduğu yerdir ve buraya inşa edilen bir camiidir. Cinler Hz. Peygamberi (sav) efendimizi Kur’an okurken burada dinlemişler ve burada iman ederek Müslüman olmuşlardır.

5- CEBEL-İ RAHME: Arafat vadisinde bulunan eteğinde Hz. Peygamber’in (sav) efendimizin vakfe yaptığı küçük bir dağdır. Cennetten kovulan Hz. Adem ile Hz. Havva validemizin uzun bir müddetten sonra burada buluştukları rivayet edilir.

6- CEBEL-İ NUR (HİRA DAĞI): Mekke şehrinin kuzey doğusunda Mekke şehir merkezi ile Mina arasındadır. Hz. Peygamber’e (sav) efendimiz ilk vahyin geldiği mağaranın bulunduğu dağdır.

7- SEVR MAĞRASI: Mekke şehrinin güneyinde Arafat’a giden yola yakındır. Medine’ye hicret ederken müşriklerin şerrinden saklandığı mağaranın bulunduğu dağdır.

8- CENNETÜ-L MUALLA: Mekke şehrinin en eski mezarlığıdır. Hz. Peygamberin (sav) efendimizin hanımı Hz. Hatice burada mefdundur.

”HAFIZ KAMİL ÖZDEMİR & TAMER ENERGİN BAŞKANLIĞINDA, 1968’den GÜNÜMÜZE, HUZUR ve GÜVENLE” KALİTELİ HİZMETİN ADI – ÖZDEMİRLER

Proceed Booking