MEDİNE-İ MÜNEVVERE ZİYARET YERLERİ: 

**1. Kuba Mescidi:**
Medine’ye 5 km mesafede bulunan Kuba’da Peygamberimiz Hz. Muhammed, hicretleri sırasında 14 gün konaklamıştır. Bu süre zarfında Kuba Mescidi’ni inşa etmiştir. Kuba Mescidi, İslâm âleminde cemaatle namaz kılınmak için yapılan ilk mesciddir. Hz. Peygamber, “Kim Kuba Mescidine namaz kılmak için giderse umre sevabı alır” demiştir.

**2. Mescid-i Cuma:**
Hicret sırasında Kuba’dan Medine’ye hareket eden Hz. Peygamber, Cuma günü burada namaz kılmış ve bu yere Mescid-i Cuma adını vermiştir.

**3. Mescid-i Kıbleteyn:**
İslam’ın ilk yıllarında namazlar, Mescid-i Aksa’ya doğru kılınıyordu. Ancak, bir gün Seleme oğulları mahallesinde namaz kılarken, Kıble’nin Kâbe’ye dönülmesi emri geldi ve namaz Kâbe’ye yönelinerek tamamlandı. Bu mescide bu olaydan ötürü Mescid-i Kıbleteyn denir.

**4. Cennet’ül Baki Kabristanı:**
Mescid-i Nebî’nin doğu tarafında bulunan bu kabristanı ziyaret etmek önerilir. Bu kabristan, sahabeden yaklaşık on bin kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Bu isimler arasında Hz. Osman, Hz. Aisha, Hz. Hamza ve diğerleri de bulunmaktadır.

**5. Uhud Dağı ve Uhud Şehitliği:**
Medine’nin 5 km kuzeyinde bulunan bu dağ, Hz. Harun’un kabri ile bilinir. Uhud Savaşı’nda 70 sahabi burada şehit olmuştur, aralarında Hz. Hamza da bulunmaktadır.

**6. Mescid-i Seb’a:**
Hendek savaşının gerçekleştiği bölgede yedi mescid bulunmaktadır. Medine’ye gelen ziyaretçiler için bu mescitlerin ziyareti adet haline gelmiştir.

**7. Mescid-i Nebî ve Hz. Peygamberin Kabri:**
Medine, İslam’ın yayıldığı Peygamber şehridir. Mescid-i Nebî içinde namaz kılmak büyük bir sevap kazandırır. Hz. Peygamberin kabri ile minberi arasında kalan kısım, Ravza-i Mutahhara olarak adlandırılır ve cennet bahçelerinden biri olarak kabul edilir.

Bu mekanlar, İslam tarihi ve kültürü için büyük önem taşımaktadır. Ziyaret edildiğinde, tarih boyunca yaşanan olayları ve bu olayların önemini daha iyi anlama fırsatı bulunur.

 

Peygamber (sav)Efendimizi Ziyaret Ederken ve Selamlama:

“Es-Selâmu aleyke yâ Rasûlallah, Es-Selâmu aleyke yâ Habîballah, Es-Selâmu aleyke yâ Nebiyyallah, Es-Selâmu aleyke yâ Hayre Halkillah, Es-Selâmu aleyke yâ Hâteme’n-Nebiyyîn, Es-Selâmu aleyke yâ Seyyide’l-Mürselîn…”

Proceed Booking