Özdemirler 1968’den Günümüze – Faran Turizm Türsab 4136 nolu A Grubu Seyahat Acentası Kırkağaç / Manisa
HAC NEDİR?
                HAC, sözlükte “kastetmek, saygı duyulan ve önemli bir şeye yönelmek,  bir yere gidip gelmek” anlamına gelen bir kelimedir. Bir fıkıh terimi olarak ise hac; imkânı olan Müslümanların belirlenmiş bir zaman içerisinde Kâbe, Arafat, Müzdelife ve Mina gibi belirlenmiş yerlerde yine dinimizce belirlenmiş bazı ibadetleri usül ve şartlarına uygun bir şeilde eda etmek suretiyle yapılan bir ibadettir.
  (Hicretin 9. Yılında nazil olan Âl-i İmran suresinin 97. Ayet-i kerimesiyle;) “Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, (Kâbeyi ziyaret etmesi) Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse, (bu hakkı tanınmazsa) şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey O’na muhtaçtır.)” Bu ibadeti yapmaya sağlık ve maddi yönden gücü yetenlerin ömründe bir sefer haccetmesi bütün müminlere farzdır. Bu imkân elde edilince, geciktirmeden mümkünse hemen o yıl yerine getirilmesi gerekir. Çünkü alimlerimiz mazeretsiz olarak hac yapmayı geciktirmenin günah olduğunu bildirmişlerdir. İslam dininin beş esasından biri olan hac; İslam’ın evrenselliğinin, bütün ümmetin birlik ve beraberliğinin ülke, ırk, renk,  dil, cinsiyet, mevki, makam, statü ve kültür farkı gözetmeksizin müminlerin eşitlik ve kardeşliğinin temsil edildiği bir ibadettir.Peygamberimiz de haccı Müslümanlığın beş temel esasından birisi olarak saymış, haccın önemini ve yararlarını anlattığı hadisi şeriflerden bazıları şunlardır:
              “Bir Müslüman görülür bir yoksulluk, engelleyici bir hastalık ve zalim bir yönetici ve yönetim baskısı olmaksızın İslam Dini’nin farz kıldığı haccı yapmadan ölürse o, iki ölüm halinden biri üzerinde dilerse Yahudi, isterse Hıristiyan olarak ölsün (fark yoktur). “Mebrur bir haccın karşılığı ancak cennettir.” “Hac silahsız cihaddır.” İman edip biat etmek için peygamberimizin huzuruna gelen Amr b. As; Ya Rasulallah rabbim tarafından bağışlanmak istiyorum deyince ona hitaben peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır; “Ya Amr! İslam (Dinine iman etmen) ın daha önceki inançsızlık döneminin günahlarını giderdiğini, hicret etmenin hicretten önceki dönemin günahlarını bağışlattığını, hac yapmanın da hac öncesinin günahlarından akladığını hala öğrenmedin mi?”
Hac ile Umre arasındaki fark nedir?
                    UMRE’nin, hac ibadetinden farkı ise hac kameri yılın Zilhicce ayının belli günlerinde yapılabildiği halde umre her zaman yapılabilir. Umre yapmanın belirli bir zamanı yoktur. Arefe günü ve onu izleyen kurban bayramı günleri olmak üzere yılda beş günün dışında her zaman umre yapılabilir. Ayrıca umrede Arafat ve Müzdelife vakfeleri olmadığı gibi kurban kesme ve Mina’da şeytan taşlama ibadetleride yoktur.
                    Şu hususta asla unutulmamalıdır. Her ne kadar umre yapmak sevabı çok olan hatta bir hadisi şerifin haber verdiği müjdeye göre iki umre bir hac sevabına denktir denilse de hatta onlarca, yüzlerce umre yapsak bile asla farz olan hac borcunu üzerimizden düşürmez. Dolayısıyla şartlar oluştuğu ve haccetme imkânına kavuştuğumuzda ömrümüzde en az bir kere HAC yapmak Allah’ın bizim üzerimizdeki hakkı olan farz bir ibadettir.
ÖZDEMİRLER – 2019 Yılı Hacılarımızın Şeytan taşlamalarıdır

Proceed Booking